Tuesday, March 21, 2017

Aikido Seminar - May 6th, 2017

                                                          Aikido Seminar at Niagara Falls Aikikai, 
                                                with guest instructor, Robert Zimmermann Shihan 
                                                                    on Saturday May 6, 2017!!